Рахманинов. Соната № 2. Прелюдии ор. 32 № 5, 10, 12; ор. 23 № 1, 3, 4, 5, 10; ор. 3 № 2

Рахманинов. Соната № 2. Прелюдии ор. 32 № 5, 10, 12; ор. 23 № 1, 3, 4, 5, 10; ор. 3 № 2.
Рахманинов. Соната № 2. Прелюдии ор. 32 № 5, 10, 12; ор. 23 № 1, 3, 4, 5, 10; ор. 3 № 2. Оборот.
Код диска: 
С 10-04777-8

Рахманинов. Соната № 2. Прелюдии ор. 32 № 5, 10, 12; ор. 23 № 1, 3, 4, 5, 10; ор. 3 № 2.